Kunst & Toscane

Etruskische periode

Het grote aantal vondsten van Etruskische oorsprong In Toscane is vooral afkomstig uit graven (grafzerken en grafversieringen). De meest belangrijke kunstcentra stammend uit de tijd tussen de VII de en Vde eeuw, zijn Volterra, Chiusi,
Fiesole, Vetulonia, Cortona en Populonia. Typisch Etruskische kunstvoorwerpen, die echter duidelijk een enigszins Griekse invloed tonen, ziJn de vazen van bucarus (een soort welriekende klei), de lemen en albasten grafurnen en juwelen.

Romeinse periode

Helaas zijn er niet veel resten uit de Romeinse tijd: de amfitheaters van Arezzo en Luni, het theater van Fiesole en enkele villa's.

Romaanse periode

In de Romaanse tiJd (XI-XIIde eeuw) nam de kunstproduktie weer toe: er is geen stad of dorp zonder getuigeniss uit die tijd. Er werden basilieken en kathedralen gebouwd, en portalen en kerkinterieurs werden met beelden gedecoreerd. In Pisa en Florence ontstonden verschillende biizondere stijlen, die zich al snel over de door deze steden beïnvloede gebieden verbreidden; de woontorens van bankiers en handelaren begonnen het stadsbeeld van Florence, Lucca en San Gimignano te beheersen; machtige kasteeltorens verrezen op de heuvels; Benedetto Antelami gaf instructies aan een groot aantal, niet alleen Toscaanse beeldhouwers.

Gotische periode

In de dertiende eeuw kreeg de gotische stijl, die afkomstig was uit het noorden, de overhand over de kracntige Romaanse traditie en zodoende ontstonden enkele van de mooiste architectonische kunstwerken aller tijden als Palazzo Vecchio in Florence, Palazzo Pubblico In Siena, de begraafplaats en de Kathedraal van Pisa. Arnolfo di Cambio was de beroemdste architect uit die tijd, terwfl Giovanni Pisano de beroemdste beeldhouwer was. Tegelijkertijd vonden ook in de schilderkunst beslissende veranderingen plaats voor de Italiaanse kunst: Giotto gebruikte in Florence een geheel nieuwe stijl - zijn ontdekking van een meer menselijkke en aardse dimensie was de voorloper van de Renaissance. Uit de tijd van Giotto stamt tevens het meesterwerk van de Italiaanse literatuur: de Divina Commedia van Dante Alighien: De enige school, die de kunstzinnige scepter van Toscane met Florence betwistte, was de Siënese School van Simone Martini en Lorenzetti.

Renaissance periode

In de XVde eeuw werd Florence de bakermat van de Renaissance met de schepping van ongelooflijk originele werken: Brunellecschi bouwde de koepel van de Dom en Palazzo Pitti; Leon Battista Alberti legde de basis voor het herstel van de klassieke stijl in de bouwkunst; Ghiberti vervaardigde de bronzen deuren van het Baptisterium; Donatello omgaf zijn beeldhouwwerken met dynamisme en klassiek rigorisme, Masaccio, Paolo Uccello en Beato Angelico volgden de voetsporen van Giotto. In die tijd was de fundamentele drijfveer voor de kunst (en van de gehele culturele wereld) een herwaardering van de Mens als hoofdpersoon van de Geschiedenis, de herontdekking van de klassieke wereld, het onderzoek naar een naturalistische stijl, die gebaseerd was op de wetten van het perspectief. Deze culturele beweging was niet alleen beperkt tot Florence, maar breidde zich eveneens uit tot bijna alle Toscaanse steden (een van de meesters van de schilderkunst uit de eerste Renaissance-jaren was Piero della Francesca uit Arezzo). Al snel verspreidde deze strekking zich verder over heel Italië en later ook over heel Europa. In de tweede helft van de xvde eeuw werden, in de verfijnde geest van het Mediceïsche hof, de meesterwerken van Lippi en Botticelli geschapen en begonnen Leonardo da Vinci en Michelangelo (die in de volgende eeuw hun kunst vooral elders uitvoerden) hun meesterlijke activiteiten.

ManiŽrisme periode

De zestiende eeuw is de eeuw van het Maniërisme, met uitzonderlijk mooie verwezenlijkingen van Bronzino, Pontormo, Rosso Fiorentino en Vasan: In de zeventiende en achttiende eeuw verloor Florence haar suprematie.

Macchiaioli periode

In de negentiende eeuw ontstond .de "macchiaioli" (kleureffectennschilders) beweging (Fattori, Lega, Signorini) en dit was een van de weinige, originele nieuwigheden in de Italiaanse kunstwereld uit die eeuw.

(Bron: Toscane, de hele streek in 56 routesvan Bonechi Edizioni Il Turismo)