Heerschappij Florence

Welfenstad Florence

Ook ontstaan de eerste geschillen tussen de steden onderling die in de XIIIde eeuw zouden leiden tot de heerschapppij van Florence (Welfenstad, gesteund door de Paus en door de Arfou's) over geheel Toscane.

Toscane was een bloeiende handelsstreek totdat midden veertiende eeuw een vreselijke opeenvolging van schaarste, pestepidemieën en natuurrampen plaatsvond. Ook waren er verschillende volksoproeren (o.a. de opstand van de Ciompi 1378), maar de heerschappij van Florence over de andere Toscaanse steden, die weliswaar met geweld of met geld werden onderdrukt, was en bleef eenfeit. Begin xvde eeuw waren alleen Lucca en Siena nog zelfstandig (Pisa werd in 1406 veroverd). In 1434 ging de "demoaatische" regering van Florence (die echter in werkelijkheid oligargisch was) over op de familie Medici. Lees verder over familie De Medici