Geschiedenis Toscane

Toscane is een echte historische streek van Italië. De Toscaanse steden, die vaak onder elkaar rivalen waren, hadden praktisch altiid een gezamenlijke geschiedenis, en de verschillende volkeren die het land bewoonden spraken dezelfde taal. Hieronder kunt u de gehele geschiedenis van Toscane lezen vanaf 1000 voor Christus tot en met heden. U kunt een keuze maken uit de verschillende tijdperken door op de afbeelding of op de link te klikken. Indien u begint bij de Etruskiërs, dan kunt u de gehele geschiedenis volgen.EtruskiŽrs Aan het einde van het Neolithicum (na 1000 v. Chr.) was het gebied tussen de Arno-vallei en de Ti...

Romeinse Keizerrijk In de Romeinse tijd geraakte de streek in verval, ondanks de aanleg van belangrijke wegen (Aureli...

Middeleeuwen Maar van een ware economische en potenti le opleving kan men pas vanaf begin XIIde eeuw spreken, ...

Heerschappij Florence Ook ontstaan de eerste geschillen tussen de steden onderling die in de XIIIde eeuw zouden leiden ...

Medici Familie Cosimo il Vecchio (de Oudere) en Lorenzo il Magnjfico maakten de stad tot culturele hoofdstad van...

Franse Keizerrijk Tussen eind achttiende eeuwen begin negentiende eeuw werd Toscane deel van het Franse keizerrijk ...

Italiaanse Rijk De overgang van de verlichte, liberale Lotharingse monarchie naar de regering van het Huis van Sa...

Eerste en Tweede Wereldoorlog Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog onderging Toscane een periode van zorgwekkende economi...

Greyventure BV - KvK nr 51797704