Toren van Pisa

Toren van Pisa is gered (28-5-2008)

De Toren van Pisa is gered en blijft op het hellingsniveau van het jaar 1700 stilstaan. Na achttien jaar van restauratie en vooral tegengewicht is de beroemdste klokkentoren uit Toscane voor de komende driehonderd jaar veilig, volgens professor Jamiolkowsky, verantwoordelijk voor de restauratie.

In 1993 bereikte de toren zijn maximale schuinte met een verschil van bijna 4,5 meter. Na jaren van tegengewicht is het verschil nu gestabiliseerd op net geen 4 meter.
Nu alle restauratiewerken gedaan zijn, zal het deze zomer voor het eerst mogelijk zijn vanuit de binnenplaats van de
Middeleeuwse toren alle zeven loges te zien. Dat was sinds 1935 niet meer mogelijk.

Aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was de hellingshoek van de toren zo groot geworden, dat het bouwwerk uit veiligheidsoverwegingen moest worden gesloten. Als de Pisanen hun belangrijkste inkomstenbron niet wilden verliezen, moesten er maatregelen worden genomen. Met internationale hulp lukte het om de toren weer op te richten. Hiertoe werd onder de (hogere) noordzijde 30 ton aarde verwijderd en werd de toren belast met loden gewichten en gezekerd met stalen kabels. Kosten van de ingreep: om en nabij 55 miljard lire. Na de sanering helde de campanile nog steeds 4,5 m over, maar het gevaar voor instorting was in ieder geval geweken

Waarom is de Toren van Pisa zo scheef ?

Sinds december 2001 kunnen de toeristen dit unieke bouwwerk weer beklimmen. De vraag die de meeste bezoekers stellen als ze voor de scheve toren staan, luidt: hoe komt het toch dat hij zo scheef staat?

Op moerasland gebouwd

Het was natuurlijk de bedoeling om een mooie, rechte klokkentoren te bouwen, toen men in 1173 de eerste steen legde, maar daar kwam niets van terecht. Volgens de legende wilden de vroede vaderen van de stad de bouwmeester niet betalen, waarop hij vertrok en zijn gebouw beval hem te volgen - sinds die tijd staat de toren scheef. De overlevering zegt echter dat de campanile pas tegen het einde van de 12e eeuw, vlak voor de voltooiing, scheef zakte. Ondanks alle maatregelen die in de loop der eeuwen werden genomen, kwam de toren elk jaar schever te staan en helde uiteindelijk 4,5 m over. De oorzaak van dit fenomeen is de zachte bodem: Pisa ligt in een drassig gebied bij de monding van de Arno.

Domwijk en Scheve Toren: Hoewel dom, bap- tisterium en Scheve Toren werden gebouwd in een tijdsspanne van 200 jaar, vormt de Piazza dei Miraco/i, het 'plein der wonderen', een mooi, afgerond geheel. De Duomo Santa Maria in Pisaans-romaanse stijl (11e-14e eeuw), diende als voorbeeld voor veel Toscaanse kerken. Hij bestaat uit een basilicaal schip met een drieschepige dwarsbeuk en een koepel. Binnen in de kerk vallen de rijkversierde kansel van Giovanni Pisano (1302-1311), het marmeren inlegwerk en de bijzondere kapitelen op. Het baptisterium (begonnen in 1153), een van de grootste

doopkerken van het christendom, verenigt romaanse en gotische stijlelementen. De doopvont is een creatie van Guido BegarelIi uit Como (1246). De kansel, vervaardigd door Nicola Pisano in 1260, geldt als een meesterwerk van de romaanse beeldhouwkunst in Italië. Een kleine eeuw na de dom werd begonnen aan de campanile (1173) of Scheve Toren, die wereldberoemd zou worden door zijn schuine stand. Net als de domgevel kreeg de 57 m hoge toren zu ilena rcaden, die a Is een tweede huid tegen de muur zijn aangelegd. Sinds de correctie en de stabilisatie is de toren weer toegankelijk voor het publiek (uitsluitend in kleine groepen, kinderen uitsluitend vanaf acht jaar, reserveren is mogelijk via www.opapisa.it).

Op het Piazza dei Miracoli staan verder het Camposanto (kerkhof; sinds 1278), waarvan de fresco's bij een bombardement in 1944 grotendeels werden verwoest, en het Museo delle Sinopie, dat de oorspronkelijke schetsen van de fresco's bewaart. Deze schetsen, die zich onder de fresco's van het Camposanto bevonden, raakten niet beschadlgddoor de bommen en konden worden geconserveerd. In het Museo del/'Opera del Duomo worden kunstwerken uit de dom bewaard, waaronder schilderijen, wandtapijten en crucifixen. Openingstijden dom: 's zomers dag. 10-19.3°, 's winters dag. 1012.45 en 15-16.45 uur. Baptisterium: 's zomers dag. 8-19.30, voorjaar/najaar 9-17-30, 's winters 9-16.40 uur. Camposanto: zie baptisterium. Museo dell'Opera del Duomo: 's zomers dag. 8.00-19.20, voorjaar/najaar 9-17-20, 's winters tot 16.20 uur. Scheve Toren: mrt.-okt. 8- 20 uur, overige perioden 9.30-17 uur.
Voor de toegang tot de gebouwen is er een combinatiekaartje, verkrijgbaar aan het loket van de bouwkeet bij de dom.